Zarządzenie Nr 98/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

 

Na podstawie § 28 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia rokowań zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1/ Artur Lewartowski- przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2/ Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

3/ Tomasz Kosecki - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej jako działka ew. nr 675/44 o pow. 0,1875 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.08.2010, ostatnia aktualizacja: 30.08.2010, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219483
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości