Zarządzenie Nr 98/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/ 284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urzęd. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze darowizny na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomość wchodzącą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położoną w obrębie Samborowo gmina Ostróda, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 339 o pow. ogólnej 1,1400 ha.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 897


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070575
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości