Zarządzenie  Nr 97/2023
Wójta Gminy Ostróda
  z dnia 1 sierpnia 2023 r.
 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego
 
 
      Na  podstawie  art. 9g  ust. 2 i 5 ustawy  z  dnia  26  stycznia 1982 r.  -  Karta   Nauczyciela (Dz.U. z  2023 r., poz. 984), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1.1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną zwaną dalej „Komisją” do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Wioletty Wiszniewskiej ubiegającej się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.
 
    2.  W  skład  Komisji  wchodzą:
 
  1)  Ewa Malinowska - Przewodnicząca  Komisji,
 
  2)  Anna Wasielewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
  3)  Katarzyna Wrzesińska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
  4)  Hanna Gawerska – ekspert,
 
  5)  Barbara Kieszczyńska– ekspert,
 
  6)  Arkadiusz Łopatowski – przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP.
 
    3. Posiedzenie  Komisji  odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu  Gminy  Ostróda,  ul. Jana III Sobieskiego 1, sala nr 401.
 
 § 2. Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem  podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 04.08.2023
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.08.2023, ostatnia aktualizacja: 07.08.2023, odsłon: 66


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527058
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości