Zarządzenie Nr 97/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powierzam funkcję dyrektora:

 

1/ Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w  Lipowie - Pani   Elżbiecie Ciechanowicz na  okres  5  lat,  tj. od  01.09.2010 r. do 31.08.2015 r.,

 

2/ Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie - Pani Bożenie Biesiekirskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2010 r. do 31.08.2015 r.,

 

3/ Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach - Pani Iwonie Murzyn na okres 5 lat, tj. od 01.09.2010 r. do 31.08.2015 r.,

 

4/ Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie- Pani Elżbiecie Okrucińskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2010 r. do 31.08.2015 r.,

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.08.2010, ostatnia aktualizacja: 18.08.2010, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219116
odsłon strony

Aktualnie mamy
84 gości