Zarządzenie Nr 97/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16  grudnia  2005 r.

 

w sprawie zbycia  nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie  art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / .Dz.U z 2004r.Nr 261,poz.2603 / ze zmianami: Dz.U z 2004r. Nr 281,poz.2782, Dz.U z 2005r. Nr 130,poz.1087, Dz.U z 2005r. Nr 169,poz.1420, Dz.U z 2005r.  Nr 175, poz. 1459  oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata  / Dz. Urz.Woj.  Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/    zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży  w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione

nieruchomości niezabudowane  , stanowiące własność  Gminy Ostróda:

 

   - działka Nr 197 o pow.  1,8300 ha,  położona w obrębie i miejscowości Tyrowo;

 

   - działka Nr 3  o pow.  0,1600 ha,  położona  w obrębie i  miejscowości Ryn;

 

   - działka Nr 63 o pow.0,1425 ha,  położona  w  obrębie i miejscowości  Wysoka Wieś.

 

      § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 21.12.2005, ostatnia aktualizacja: 21.12.2005, odsłon: 887


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238684
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości