Zarządzenie Nr 96/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 lipca 2023 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023
 
     Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 maja  2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda – poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r.
 
  2. W dniu 14 sierpnia 2023 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

Data przekazania do publikacji: 01.08.2023
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.08.2023, ostatnia aktualizacja: 01.08.2023, odsłon: 90


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569330
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości