Zarządzenie Nr 96/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 maja 2022 r.
 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku
 
    Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powierzam Pani Katarzynie Remblewskiej pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.05.2022
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.05.2022, ostatnia aktualizacja: 20.05.2022, odsłon: 99


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827650
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości