Zarządzenie Nr 96/2018
 Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 czerwca 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2013r., poz. 2418, z 2015 r., poz. 1357) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 
     § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.07.2018
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.07.2018, ostatnia aktualizacja: 20.07.2018, odsłon: 303


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907203
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości