Zarządzenie Nr 96/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 lipca 2016 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
     Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W dokumencie o nazwie „Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
 
w § 2 ust. 3 dodaje się wiersz nr 11 tabeli, o treści:
11
Stanowisko ds. Podatku od Towarów i Usług (VAT)
FN.9
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.07.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.07.2016, ostatnia aktualizacja: 04.07.2016, odsłon: 675


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219412
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości