Zarządzenie Nr 96/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 52/4 o pow. 7 700 m2 położonej w obrębie i miejscowości Grabin - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 27 września 2004r. Rep.”A” Nr 3791 /2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność małż: Eugeniusza i Romanny Malinowskich.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 898


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527137
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości