Zarządzenie Nr 96/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 października 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

      Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 24 października 2003 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Artur Lewartowski - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Danuta Kucharczuk - członek.

 

      § 2. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 931


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100183
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości