Zarządzenie Nr 96 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2007r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lidzbark –etap I“.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lidzbark - etap I“ powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

5. Członek - Zbigniew Tomczyk

 

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2007, ostatnia aktualizacja: 01.10.2007, odsłon: 849


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526927
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości