Zarządzenie Nr 95/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 2418, z 2015 r., poz. 1357) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 
     § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.06.2016r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.06.2016, ostatnia aktualizacja: 29.06.2016, odsłon: 649


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215695
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości