Zarządzenie Nr 95/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 06 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108
z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Ewelina Ignaczewska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Tomasz Kosecki - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej jako działka ew. nr 675/24 o pow. 0,1927 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.08.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.08.2014, ostatnia aktualizacja: 06.08.2014, odsłon: 811


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802927
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości