Zarządzenie Nr 95/05

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 15 grudnia 2005r.

 

w sprawie  zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1 ,art.25 ust.1 i 2 ,art.37 ust.1 i  ust.2 pkt.6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U z 2004r. Nr  261 , poz. 2603 z późn.zm /  oraz § 2  uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001r.  w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości  nie zabudowane ,stanowiące własność Gminy Ostróda , według katastru nieruchomości oznaczone jako:

 

1/  działka Nr 35/9 o powierzchni 0,1300ha, położona w obrębie i miejscowości Wirwajdy, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. działek  35/15, 35/7 , 63/3.

 

2/  działka Nr 73/1 o powierzchni  0,0200ha, położona w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś , zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej  t.j. działki  Nr  70/2.

 

3/  działka Nr 74/2 o powierzchni 0,0400 ha, położona w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś, zbywana na poprawę zagospodarowania działki Nr  112.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 21.12.2005, ostatnia aktualizacja: 21.12.2005, odsłon: 813


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238556
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości