Zarządzenie Nr 95/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24-09-2004 roku

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku” - zakres prac do wykonania do 30 września 2004 r.

 

      W oparciu o zgłoszenie wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno - Melioracyjnych, ustalam na dzień 01-10-2004 roku odbiór zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku”. Zarządzam:

 

      § 1. Do odbioru końcowego w/w inwestycji powołuję komisję w składzie:

 

      Gustaw Marek Brzezin - przewodniczący

 

Ze strony Inwestora:

 

      1. Jan Brzozowski - członek;

 

      2. Roman Szewczyk - członek.

 

Ze strony Wykonanwcy:

 

      1. Zdzisław Ratke - członek;

 

      2. Iwona Florysiak - członek.

 

Ze strony Użytkownika:

 

      1. Krystyna Ostrowska - członek;

 

      2. Jan Ignaczewski - członek.

 

      § 2. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu - gabinet Wójta Gminy Ostróda godz. 1400

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 962


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526840
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości