Zarządzenie Nr 94/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 czerwca 2018r.
 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i przekazywania informacji
 
     Na podstawie § 8 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. poz. 1061) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważniam:
 
     1) Panią Annę Zgrzebską - kierownika Sekcji świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
     2) Panią Martę Przybylską - Sekcja świadczeń wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
     3) Panią Karolinę Kwiatkowską - Sekcja świadczeń wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
     4) Panią Iwonę Miszkiel - Sekcja świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
     5) Panią Annę Pereszczako - Sekcja świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
     6) Panią Annę Ślusarczyk - Sekcja funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
 
  - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i przekazywania informacji.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.07.2018
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.07.2018, ostatnia aktualizacja: 20.07.2018, odsłon: 240


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927520
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości