Zarządzenie Nr 94/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1. Łucja Fafińska - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Magdalena Burzycka - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka nr 676/48 o pow. 0,1158 ha,
 
  1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka nr 675/24 o pow. 0,1927 ha,
 
  1. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka nr 675/31 o pow. 0,2377 ha.
 
     § 3. Zarządzenie 0wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.07.2017 r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.07.2017, ostatnia aktualizacja: 11.07.2017, odsłon: 558


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213712
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości