Zarządzenie Nr 94/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 sierpnia 2010r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn” Remont drogi w miejscowości ORNOWO „

                                  

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „ Remont drogi w miejscowości ORNOWO” w składzie:

                                                        

1. Jan Brzozowski- Przewodniczący.

 

2. Marek Wydrzyński - Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Zbigniew Tomczyk - Sekretarz komisji.

 

4. Jan Kasprowicz - Członek komisji.

 

5. Jan Żeberek - Członek komisji.

 

6. Zbigniew Jułkowski - Członek komisji.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.08.2010, ostatnia aktualizacja: 16.08.2010, odsłon: 773


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214691
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości