Zarządzenie Nr 94/05

Wójta  Gminy Ostróda

z dnia 15 grudnia  2005r.

 

sprawie zbycia  nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie  art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37  ust.2 pkt .1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn.zm /  oraz  § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie  Nr XXXIV/ 284/01  z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania ,najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata-  zarządzam co następuje:

 

      § 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży  w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Ostróda według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 593 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie i miejscowości  Samborowo.

 

      2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

-  lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż.23,20  m2 stanowiący udział 44/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

-  lokal mieszkalny Nr 2  o pow. uż 30,90  m2 stanowiący udział 56/100  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

      § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 21.12.2005, ostatnia aktualizacja: 21.12.2005, odsłon: 828


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238349
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości