Zarządzenie Nr 93/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie przedłużenia okresu powierzenia funkcji dyrektora.
 
     Na podstawie art. 36a ust.14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przedłużam okres powierzenia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach Pani Elżbiecie Bożenie Mral na okres 5 lat, tj. od 1.09.2014 r. do 31.08.2019 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.08.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.08.2014, ostatnia aktualizacja: 06.08.2014, odsłon: 939


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682678
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości