Zarządzenie Nr 93/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2007 r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

Na podstawie § 16 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję Gminny Zespół d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

§ 2. Skład Zespołu, o którym mowa w § 1:

 

1. Andrzej Pęziński -Przewodniczący Zespołu,

 

2. Danuta Kucharczuk -Zastępca Przewodniczącego,

 

3. Janina Roman- Sekretarz,

 

4. Artur Jabłonka - koordynator gminny d/s obsługi informatycznej,

 

5. Agnieszka Jakubowska - członek,

 

6. Maria Kubaszczyk - członek,

 

7. Agnieszka Raczyńska - członek.

 

§ 3. Zobowiązuje Przewodniczącego Zespołu do:

 

- kontroli dat wykonywania czynności zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym i stosownymi przepisami,

 

- organizowania posiedzeń Zespołu i przydzielania zadań jego członkom,

 

- stałego informowania Wójta o podjętych działaniach dotyczących przygotowania

i przebiegu wyborów.

 

§ 4. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia czynności wyborczych na szczeblu centralnym.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.09.2007, ostatnia aktualizacja: 25.09.2007, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238841
odsłon strony

Aktualnie mamy
64 gości