Zarządzenie Nr 93/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 września 2004r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r.Nr 46,poz.543 z późn. zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę Nr 481 o pow. 0,7500 ha, położoną w obrębie Tyrowo. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 926


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058020
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości