Zarządzenie Nr 93/ 10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż
3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Szyldak, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 Nr 134/1 o pow. 1,1400 ha . z przeznaczeniem na infrastrukturę towarzyszącą istniejącej oczyszczalni ścieków.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 10.08.2010, ostatnia aktualizacja: 10.08.2010, odsłon: 784


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214744
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości