Zarządzenie Nr 92/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 grudnia 2005r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust..1 i ust.2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr  207, poz.2108/  - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej UG Ostróda;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3.  Zdzisława Michałowicz - członek komisji , insp. Urzędu Gminy  Ostróda.

 

      do przeprowadzenia IV  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda, według katastru nieruchomości  oznaczonych   numerami  676/26 -  676/37, położonych w obrębie  i miejscowości Samborowo.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 16.12.2005, ostatnia aktualizacja: 16.12.2005, odsłon: 876


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235986
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości