Zarządzenie Nr 92/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20-09-2004 roku

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w Międzylesiu - zakres prac do wykonania do 15 września 2004 r."

 

      W oparciu o zgłoszenie wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno - Melioracyjnych, ustalam na dzień 22-09-2004 roku odbiór zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w Międzylesiu" zarządzam:

 

      § 1. Do odbioru końcowego w/w inwestycji powołuję komisję w składzie:

 

      Jan Brzozowski - przewodniczący

 

Ze strony Inwestora:

 

      1. Marek Wydrzyńskii - członek

 

      2. Roman Szewczyk - członek

 

Ze strony Wykonanwcy:

 

      1. Zygmunt Cichocki - członek

 

      2. Zdzisław Ratkę - członek

 

Ze strony Użytkownika:

 

      1. Krystyna Ostrowska- członek

 

      2. Jan Ignaczewski - członek

 

      § 2. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu -gabinet Wójta Gminy Ostróda godz. 10.00.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527124
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości