Zarządzenie Nr 92/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 3 października 2003r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm/ oraz §2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka

Nr 659/5 o powierzchni 0,2019 ha, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

   2. Zbycie przedmiotowej działki następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 659/3 położona w obrębie Samborowo.

 

       § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 917


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085758
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości