Zarządzenie Nr / 92 / 10

Wójta Gminy OSTRÓDA

z dnia 05 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż
3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 62 poz.1019), zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Wirwajdy, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka :

 - Nr 131/3 o pow. 518 m2, - pod infrastrukturę techniczną –przepompownię ścieków.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.08.2010, ostatnia aktualizacja: 10.08.2010, odsłon: 804


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238760
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości