Zarządzenie Nr 91/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 lipca 2020 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy:
 
  1) grunt o pow. 121,46 m2, stanowiący część działki ew. Nr 55, położonej w obrębie Reszki, gmina Ostróda,
 
  2) budynek o powierzchni 28,81 m2 zlokalizowany na działce ew. Nr 55, położonej w obrębie Reszki, gm. Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.07.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.07.2020, ostatnia aktualizacja: 13.07.2020, odsłon: 339


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100713
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości