Zarządzenie Nr 91/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2005r.

 

W sprawie przeprowadzenie odbioru technicznego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa przepustu drogowego w technologii Multii-Plate w ciągu drogi gminnej  Samborowo - Gierłoż”

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

      § 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych i Budowlanych „GWARANT” 11-010 Barczewo Łęgajny ul. Lipowa 24 Dariusz Jedynak ustalam na dzień 13 grudnia 2005 roku odbiór techniczny zadania pn. „Budowa przepustu drogowego w technologii Multii - Plate w ciągu drogi gminnej Samborowo - Gierłoż”.

 

      § 2. Do odbioru technicznego w/w inwestycji powołuję komisję w składzie:

 

      1. Marek Wydrzyński - przewodniczący komisji;

 

      2 .Zbigniew Tomczyk - sekretarz;

 

      3.  Jerzy Łozowski - członek;

 

      4. Kazimierz Pająk - członek.

 

   w obecności Wykonawcy:

 

      Dariusz Jedynak;

 

      Eugeniusz Leśniewski.

 

      § 3. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu - Sala narad Urzędu Gminy Ostróda godzina 9.00

 

      § 4. Komisja dokona odbioru technicznego zadania inwestycyjnego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz zawartą umową.

 

      § 5. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 09.12.2005, ostatnia aktualizacja: 09.12.2005, odsłon: 937


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219044
odsłon strony

Aktualnie mamy
87 gości