Zarządzenie Nr 91 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2007 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 24, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 182/1 o pow. 0,1165 ha, położoną w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.09.2007, ostatnia aktualizacja: 25.09.2007, odsłon: 814


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238816
odsłon strony

Aktualnie mamy
64 gości