Zarządzenie Nr 9/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 marca 2008r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego

 

      Na podstawie § 12 ust. 3 załącznika do uchwały XVII/119/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji,

 

      2. Janina Roman - Zastępca przewodniczącego komisji,

 

      3. Marta Romanowska - Sekretarz komisji,

 

      4. Małgorzata Filipowiak - Członek komisji,

 

      5. Beata Kucharczuk - Członek komisji,

 

      6. Waldemar Cieśluk - Członek komisji.

 

      do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie z określonym w uchwale w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      § 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      § 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w § 2 w terminie do 04 kwietnia 2008r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.03.2008, ostatnia aktualizacja: 12.03.2008, odsłon: 907


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527057
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości