Zarządzenie Nr 9/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 stycznia 2007.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni drogi gminnej Samborowo - Gierłoż “.

 

      Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni drogi gminnej Samborowo - Gierłoż ” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

      3. Sekretarz - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek - Teresa Ołowska;

 

      5. Członek - Magdalena Wajdyk

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.02.2007, ostatnia aktualizacja: 08.02.2007, odsłon: 825


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526811
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości