Zarządzenie Nr 90/2018
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
     Na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Załącznik do zarządzenia Nr 59/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
załącznik do Zarządzenia Nr 90/2018
 Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
 
 
Lp.
 
Nazwa placówki
 
 
Dyżury i przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 
1.
Przedszkole Samorządowe
w Pietrzwałdzie
dyżur
przerwa
02.07.
2018 r.
16.07.
2018 r.
17.07.
2018 r.
31.08.
2018 r.
2.
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach
dyżur
przerwa
17.07.
2018 r.
31.07.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
01.08.
2018 r.
16.07.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
3.
Przedszkole w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie
dyżur
przerwa
17.08.
2018 r.
31.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
16.08.
2018 r.
4.
Przedszkole w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
dyżur
przerwa
01.08.
2018 r.
16.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
17.08.
2018 r.
31.07.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
5.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Brzydowie
dyżur
przerwa
02.07.
2018 r.
16.07.
2018 r.
17.07.
2018 r.
31.08.
2018 r.
6.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Szyldaku
dyżur
przerwa
17.07.
2018 r.
31.07.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
01.08.
2018 r.
16.07.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
7.
 
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Zwierzewie
 
dyżur
przerwa
17.08.
2018 r.
31.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
16.08.
2018 r.
8.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
 w Lipowie
dyżur
 
przerwa
01.08.
2018 r.
16.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
17.08.
2018 r.
31.07.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
9.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Idzbarku
dyżur
przerwa
01.08.
2018 r.
16.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
17.08.
2018 r.
31.07.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.06.2018
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.06.2018, ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, odsłon: 441


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927436
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości