Zarządzenie Nr 90/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 1. 1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz .U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Macieja Fryczyńskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

2. W skład Komisji wchodzą:

 

1) Janina Roman - Przewodnicząca Komisji.

 

2) Irena Rubczewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

3) Bożena Biesiekirska - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie.

 

 4) Elżbieta Okrucińska - Ekspert.

 

 5) Elżbieta Przystawka - Ekspert.

    

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 301.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.08.2010, ostatnia aktualizacja: 13.08.2010, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219495
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości