Zarządzenie Nr 9 /05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 lutego 2005r.

 

sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1.Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość lokalową stanowiącą udział wynoszący 15/100 w działce Nr 136/1 o pow. całkowitej 0,1200 ha, położoną w obrębie i miejscowości Lubajny, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   1/ udział wynoszący 15 /100 części w gruncie działki Nr 136/1 o powierzchni całkowitej 0,1200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

 

   2/ lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 24,7 m2 , stanowiący udział 15/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych w/w budynków. Lokal zlokalizowany jest w budynku Nr 149 i zamieszkały przez najemcę.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.02.2005, ostatnia aktualizacja: 08.02.2005, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214724
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości