Zarządzenie Nr 88/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 czerwca 2018 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Postanawia oddać w użyczenie na okres jednego dnia tj. 16 czerwca 2018 r.:
 
     1) część nieruchomości gruntowej, oznaczoną jako dz. ew. Nr 84/13, obręb Górka, o pow. 17,8296 ha;
 
     2) część nieruchomości gruntowej, oznaczoną jako:
  a) dz. ew. Nr 7/26, obręb Górka, o pow. 31,4210 ha,
  b) dz. ew. Nr 7/27, obręb Górka, o pow. 9,9699 ha;
 
     3) część nieruchomości gruntowej, oznaczoną jako:
  a) dz. ew. Nr 12/14, obręb Górka, o pow. 1,5886 ha,
  b) dz. ew. Nr 12/16, obręb Górka, o pow. 1,1478 ha.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.06.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.06.2018, ostatnia aktualizacja: 15.06.2018, odsłon: 326


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907180
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości