Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta  Gminy Ostróda
z  dnia 15 czerwca 2016 r.
 
w sprawie powołania  komisji  konkursowej  na  stanowisko dyrektora  Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
 
     Na podstawie  art.  36a ust.6-8  ustawy  z  dnia  7 września 1991 r. o systemie  oświaty  ( Dz.U. z 2015 r., poz 2156 ze zm. ) oraz  § 2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ostróda  zarządzaco następuje:
 
     § 1.W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu, powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
 
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
Cezary Wawrzyński,
  Janina Roman,
  Janusz Sadowski,
 
  2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
   Anna Jelińska,
   Anna Klepacka,
 
  3) po jednym przedstawicielu:
  a) Rady Pedagogicznej:
  Teresa Pieczuro,
         
  b) Rady  Rodziców:
  Dorota Szymańska,
 
  c) Związku Nauczycielstwa Polskiego:
  Zygmunt  Fleszar.
                                               
 
    § 2. Na przewodniczącego komisji  wyznacza się  Cezarego Wawrzyńskiego.
 
    § 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie  z  dniem  podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.06.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej
 
 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.06.2016, ostatnia aktualizacja: 15.06.2016, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219237
odsłon strony

Aktualnie mamy
98 gości