Zarządzenie Nr 88/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 września 2007r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Monika Kobiałka - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, według katastru nieruchomości oznaczonej Nr 215/2,położonej w obrębie i miejscowości Pietrzwałd, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.09.2007, ostatnia aktualizacja: 14.09.2007, odsłon: 884


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214732
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości