Zarządzenie  Nr  88/05

Wójta Gminy  Ostróda

z dnia 28 listopada 2005 r.

 

w sprawie powołania  Komisji  egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o  awans  na  stopień nauczyciela mianowanego.

 

      § 1.1.  Na  podstawie art. 9g  ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta  Nauczyciela ( Dz.U. z  2003 r., Nr 118, poz. 1112  ze  zm.) , w celu  przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Heleny Niesyn ubiegającej  się  o  awans  zawodowy na stopień  nauczyciela  mianowanego, powołuję  Komisję  Egzaminacyjną.

 

      2.  W  skład  Komisji  wchodzą:

 

   1)  Andrzej  Pęziński - Przewodniczący  Komisji;

 

   2/  Elżbieta   Zalewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 

   3)  Grażyna  Lipińska - Dyrektor  Gimnazjum  w  Durągu;

 

   4)  Halina   Warwas - Ekspert;

 

   5)  Elżbieta   Okrucińska - Ekspert;

 

   6)  Zygmunt   Fleszar - Przedstawiciel  Związku  Zawodowego.

 

      3. Posiedzenie  Komisji  odbędzie się w dniu 15 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Ostródzie, ul. Mickiewicza 24,  pokój  Nr  23.

 

      §  2. Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem  podpisania.

 

data publikacji: 07.12.2005, ostatnia aktualizacja: 07.12.2005, odsłon: 785


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214707
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości