Zarządzenie Nr 87/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 maja 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
 
     Na podstawie art.110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnia się Pana Sławomira Pietrucha - Kierownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.05.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.05.2022, ostatnia aktualizacja: 16.05.2022, odsłon: 102


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212979
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości