Zarządzenie Nr 87/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  15 czerwca 2018 r.
 
w sprawie odwołania Pani Elżbiety Ciechanowicz ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
 
     Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W związku ze złożeniem rezygnacji, odwołuję z dniem 31 sierpnia 2018 r. Panią Elżbietę Ciechanowicz ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.
    
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.06.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.06.2018, ostatnia aktualizacja: 15.06.2018, odsłon: 327


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927378
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości