Zarządzenie Nr 87/2016
Wójta  Gminy Ostróda
z  dnia 15 czerwca 2016 r.
 
w sprawie powołania  komisji  konkursowej  na  stanowisko dyrektora  Gimnazjum im. Księdza  Jana Twardowskiego w Ostródzie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
 
   Na podstawie  art.  36a ust.6-8  ustawy  z  dnia  7 września 1991 r. o systemie  oświaty  ( Dz.U. z 2015 r., poz 2156 ze zm. ) oraz  § 2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ostróda  zarządzaco następuje:
 
  § 1.W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie, powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
 
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
Cezary Wawrzyński,
  Janina Roman,
  Janusz Sadowski,
 
  2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
   Anna Jelińska,
   Anna Klepacka,
 
  3) po jednym przedstawicielu:
  a) Rady Pedagogicznej:
  Elżbieta Orlikowska,
         
  b) Rady  Rodziców:
  Marlena Barczak,
 
  c) Związku Nauczycielstwa Polskiego:
  Zygmunt  Fleszar.
                                                   
 
    § 2. Na przewodniczącego komisji  wyznacza się  Cezarego Wawrzyńskiego.
 
    § 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie  z  dniem  podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.06.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.06.2016, ostatnia aktualizacja: 15.06.2016, odsłon: 721


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215909
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości