Zarządzenie Nr 87/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bogumiły Jabłonki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

2. W skład Komisji wchodzą:

 

1) Janina Roman - Przewodnicząca Komisji.

 

2) Irena Rubczewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

3) Jadwiga Drobisz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie.

 

4) Alina Ziniewicz - Ekspert.

 

5) Elżbieta Okrucińska - Ekspert.

 

6) Danuta Kalbarczyk - Pec - Przedstawiciel Związku Zawodowego.

 

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 301.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 13.08.2010 r.

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.08.2010, ostatnia aktualizacja: 13.08.2010, odsłon: 685


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219248
odsłon strony

Aktualnie mamy
94 gości