Zarządzenie Nr 87/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 grudnia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrowin”.

 

Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02.06.2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrowin”.

 

W skład komisji wejdą:

 

Jan Brzozowski – przewodniczący

 

Marian Ramczykowski - z-ca przewodniczącego

 

Artur Lewartowski – członek

 

Marek Wydrzyński – członek

 

Roman Szewczyk - członek

 

 

§ 2. Komisja kończy swoją prace z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.12.2008, ostatnia aktualizacja: 11.12.2008, odsłon: 959


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527174
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości