Zarządzenie Nr 87/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 września 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 676/37 o pow. 1.445 m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, gm. Ostróda - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 24 sierpnia 2007r. Rep. “A” Nr 2124 /07 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Wyspiańskiego 10 - Notariusz Alina Sanecka. Nieruchomość stanowi własność Pana Mariusza Krenskiego.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.09.2007, ostatnia aktualizacja: 07.09.2007, odsłon: 936


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238795
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości