ZARZĄDZENIE Nr 87/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 września 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ostrowin.

           

      Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm. /zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 26 września 2003r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ostrowin w składzie:

 

1)       Andrzej Pęziński – przewodniczący;

 

2)       Artur Lewartowski – z-ca przewodniczącego;

 

3)       Danuta Kucharczuk – członek.

 

      § 2. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 911


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085620
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości