Zarządzenie Nr 86/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 czerwca 2016 r.
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 18/4 o pow. 2,6665 ha, położoną w obrębie Szyldak, stanowiącą własność Gminy Ostróda, na okres 1 roku.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.06.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2016, ostatnia aktualizacja: 14.06.2016, odsłon: 693


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219540
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości