Zarządzenie Nr 86/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: powołania  Komisji  egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o  awans  na  stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 1. 1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ) , w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Andrzeja Gizy ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

2. W skład Komisji wchodzą:

 

1)       Janina Roman - Przewodnicząca Komisji.

 

     2) Irena Rubczewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

     3) Elżbieta Okrucińska - Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie.

 

     4) Alina Ziniewicz - Ekspert.

 

     5) Jadwiga Piskorska- Ekspert.

 

     6) Zygmunt Fleszar - Przedstawiciel Związku Zawodowego.

 

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 301.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.08.2010, ostatnia aktualizacja: 13.08.2010, odsłon: 789


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238792
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości