Zarządzenie Nr 86/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 grudnia 2008 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo”.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02.06.2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. „ DROMOS” Budowa Utrzymanie Dróg i Mostów 14-240 SUSZ ul. B. Prusa 24 o zakończenie inwestycji pn „ Modernizacja nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo” powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

1. Jan Brzozowski – Przewodniczący.

 

2. Danuta Fuks - Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Zbigniew Tomczyk - Sekretarz.

 

4. Marek Wydrzyński – Członek.

 

5. Roman Sieński – Członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.12.2008, ostatnia aktualizacja: 12.12.2008, odsłon: 940


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526731
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości